Djeca i sport

Ugovoreno projektovanje i izgradnja Centra za posjetioce na Bistrici

 

 

Ugovoreno projektovanje i izgradnja Centra za posjetioce na Bistrici

 

 

Uprava javnih radova potpisala je Ugovor o izradi glavnog projekta, izgradnji i opremanju objekta Centra za posjetioce na obali rijeke Bistrice u Bijelom Polju, po sistemu „projektuj i izgradi“, u okviru projekta valorizacije Đalovića pećine.

Vrijednost ove investicije, koju će iz kapitalnog budžeta finansirati Vlada Crne Gore, iznosi 893 hiljade eura, a posao je u postupku javne nabavke dodijeljen podgoričkom preduzeću „Permonte“.
Rok za izradu glavnog projekta je 90 dana od potpisivanja ugovora, a za završetak građevinskih radova 240 dana od uvođenja izvođača u posao.

Centar za posjetioce sa pratećim sadržajima i parkingom dio je projekta valorizacije Đalovića pećine, jednog od najvećih građevinskih poduhvata u oblasti turizma u Crnoj Gori, vrijednog oko 18 miliona eura. Planiran je na lokaciji površine 12 hiljada metara kvadratnih, a sam objekat će se prostirati na 500 kvadrata.

Sadržaće restoran, info-pult sa suvenirnicom, muzejsko-izložbeni prostor, salu za prezentacije, ambulantu, servis za izdavanje opreme, kao i administrativni blok za zaposlene. Objekat će se nalaziti pored puta od naselja Bistrica prema Manastiru Podvrh, čija je izgradnja u toku, a planiran je tako da bude usklađen sa prirodnim okruženjem.

Pored njega biće izgrađen parking sa 42 mjesta za automobile, kao i posebnim mjestima za automobile, motocikle, bicikle, kao i za potrebe lica smanjenje pokretljivosti.

Predviđen je i prostor za avanturistički park i šetalište uz rijeku, koje će biti spojeno sa novim mostom na Bistrici. Za potrebe izgradnje vizitoring centra planirana je regulacija rijeke Bistrice.


Izvor i foto: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore i Radio Bijelo Polje